Tiyatro Gösterilerinde KDV Oranı
Tiyatro Gösterilerinde KDV Oranı
Yazar : YMM Tutku Yurdakul
Tarih : 22.04.2015

23.07.2012 tarihinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü tarafından verilmiş olan bir özelgeye göre; kültür ve sanat hizmeti icra eden firma tarafından belediyelerden kiralanan kültür merkezleri ve salonlarda gösterime sunulmak üzere, tüzel ve gerçek kişilerden tiyatro hizmeti alınması durumunda, tiyatro hizmeti veren firmaların keseceği faturalarda uygulanması gereken KDV oranı %18'dir.

KDVK.nun 1/1. maddesinde Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Katma değer vergisi oranları, KDVK.nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün 16. sırasında; sinema, tiyatro, opera, bale, müze giriş ücretlerinde % 8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, tüzel ve gerçek kişilerden alınan tiyatro hizmeti, Kararname eki (II) sayılı listede yer almadığından %18 oranında KDV ye tabi olacaktır.

Özelgeden anlaşıldığı üzere, tiyatro biletlerinde KDV oranı % 8'dir. Fakat tiyatro gösterisi, örneğin bir okulla anlaşılıp okulda gösteri düzenlemek şeklinde gerçekleştirildiğinde, bu durum organizasyona girdiğinden okul adına fatura düzenlendiğinde uygulanacak olan KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır.

Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır