Şirket Kuruluşunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle hangi türde şirket kurulacağına karar vermek gerekir. Büyük ticari işletmeler için zorunlu organizasyonlara lüzum göstermeyen küçük ve orta büyüklükteki teşebbüslerde, şahıs şirketlerinin ucuz ve kolay şekilde kurulmalarına rağmen sınırsız sorumlu olmalarının getirdiği tehlikeleri gidermek, anonim şirketlerin pahalı, zaman alıcı ve uzun formaliteleri gerektiren kuruluş işlemlerini hafifletmek amacıyla Limited Şirket türü doğmuştur. İşin gereği zorlamadığı sürece, bu şirket türü ergonomiktir.

 

Şirket türüne karar verdikten sonra şirket için bir ana sözleşme hazırlanması gerekir.

 

Ana Sözleşme Hazırlanırken:   

1-    Şirket ünvanı tespit edilir. Şirket sözleşmesi notere tastik ettirilmeden önce Ticaret Sicili Memurluğu’ndan araştırılır. Çünkü aynı ünvanlı başka şirket bulunabilir. Ayrıca Ünvanınızın Türkçe sözcük olması gerekmektedir. Ünvanda Cumhuriyet, Milli, Türkiye gibi ibarelerin yer alması için Bakanlar Kurulu kararı gerekmektedir.

2-    Sermayeniz en az 5.000,00 YTL. (19/01/2002  BKK_2001/3500) ve her bir pay 25,00 YTL. ve katları olmak zorundadır.

3-    Ortakların adı, soyadı, uyrukları ve ikametgah adresleri bulunmalıdır.

4-    Müdürün kim olacağı ve kaç yıllığına müdür seçileceği tespit edilmelidir.

 

DİKKAT!! Eğer müdür ortaklar dışından atanacaksa, Ana Sözleşmenin "Şirketin İdaresi"  madde 8'e müdürün ikametgah adresi yazılmalıdır.

 

5-    Ortakların hisse oranları ve sermaye payları tespit edilmelidir.

6-    Şirket merkezinin adresi tespit edilmelidir.

 

DİKKAT!! Ana sözleşme noter onayından önce Ticaret Siciline kontrol ettirilmelidir. Aksi taktirde onay sonrası problemler için yeniden noter masrafı gerekecektir.

 

Noter İşlemleri :    

1-    Notere Ortakların tamamını gitmelidir. Yanlarında nüfus cüzdanları bulunmalıdır. Eğer ortaklardan biri veya birkaçı vekalet vermişse, vekil edilen kişi ve vekaletnamesi bulunmalıdır.

2-    Beş suret Ana sözleşme götürülmelidir.

3-    Noterde en az iki suret ticaret siciline tescil için müdürün imza beyannamesi hazırlatılmalıdır.

4-    Ana sözleşme onayından sonra yasal defterlerin onayı da yapılmalıdır.

 

DİKKAT!! Ana sözleşme notere tasdik ettirildikten sonra 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil işlemi yapılmalıdır. Aksi taktirde sözleşme geçersiz olur.

 

Ticaret Sicil İşlemleri

Aşağıdaki belgelerle Ticaret Sicile başvurulur.

1-    Dilekçe (Şirket Kuruluş Bildirim Dilekçesi ve Formu, Sicilden veya internet sayfasından alınabilir.)

2-    Noter tasdikli 3 adet sözleşme

3-    Noter tasdikli müdür imza beyannamesi

4-    Kurucu ortakların Nüfus cüzdanı suretleri resimli

5-    Kurucu ortakların ikametgah ilmühaberleri resimli

6-    T.S. Tüzüğü madde 29'a göre taahhütname

7-    Sermayenin binde 4’ünün Rekabet Kurulu Payı olarak yatırıldığını gösterir dekont

 

DİKKAT!!  Şirketinizi Ticaret Sicili'ne tescil edip aynı gün Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan için verdiğinizde, yine aynı gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde cezalı işlem yapılır.

 

Vergi Dairesi İşlemleri

Aşağıdaki belgelerle bağlı olunan vergi dairesine başvurulur. Vergi dairesi birkaç gün içinde yoklamaya gelir ve ardından vergi numarası alınır.

 

       1- İşe Başlama Formu

       2- Ticaret Sicili Gazetesi Makbuz fotokopisi

       3- Müdürün İmza Sirküleri (Aslı)

       4- Ticaret Sicili Tasdiknamesi (Aslı)

       5- Ortakların Nüfus Cüzdanı fotokopileri

       6- Ortakların İkametgah İlmühaberleri

       7- Ortakların Nüfus Cüzdanı Suretleri

       8- Kira Kontratı Fotokopisi

 

Ticaret ve Sanayi Odası İşlemleri

        DİKKAT!! Söz konusu şirket sanayici ise Sanayi Odasına kaydolmak durumundadır.

      

       1- Ticaret Odası Başvuru Formu

       2- Ticaret Sicil Gazetesi

       3- Müdür İmza Sirküleri

       4- Noter tasdikli ana sözleşme

       5- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri

       6- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberleri

 

Belediye İşlemleri

Belediyeden İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı almak gerekmektedir. Bunun için gereken belgeler;

 

  1. Kira Kontratı
  2. Ticaret Odası Kayıt Sureti
  3. Vergi Levhası
  4. Ticaret Sicil Gazetesi
  5. İlan Reklam Kaydı
  6. Çevre Temizlik Vergisi Ödendi Dekontu
  7. İtfaiye İzin Yazısı

Referanslarımız

Ultimate Browsers SupportReferanslarımızdan bazılarına ulaşmak için tıklayınız...

Marka Tescili Hakkında Pratik Bilgiler

registered trademark  130x140Marka tescili ve tescil sonrası işlemler ile ilgili sorularınızın cevaplarını burada bulabilirsiniz.

Devamını oku...

Finansal Tablolar

Great Docs and SupportFinansal tablolar hakkında geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sayfa Başına Dön