Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri


Büyük ve uluslararası işletmeler karmaşık ve zaman alan yükümlülüklerini azaltabilmek için çalışanlarının bordro işlemlerini dış kaynak kullanarak gerçekleştirmektedir. Bordro hizmetlerimiz işletmelerin insan kaynakları departmanlarınca yürütülen bordro süreçlerinin tamamen ya da kısmen onlar adına gerçekleştirilmesi süreçlerinikapsamaktadır. Bordro işlemlerinin dış kaynak kullanarak gerçekleştirilmesi insan kaynakları maliyetlerinin düşmesine, işveren risklerinin yönetilmesine, iş yükünün azaltılmasına, bordro bilgilerinin gizliliğinin sağlanmasına ve organizasyonun etkinliğinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler;

Bordrolama Hizmetleri

Çalışanlara ait aylık maaş hesaplamalarının yapılması ve maaş bordrolarının düzenlenmesi

Çalışanlara ait ücret bordrolarının sahiplerine (kişiye özel şifreli e-posta yoluyla ya da kapalı zarfla elden) iletilmesi

Maaş ödeme bilgisinin bankaların istediği formatta hazırlanması

Aylık bordro giderlerinin muhasebe kayıtlarının şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun şekilde hazırlanması, kaydın ERP sistemine yüklenmesi için gerekli dosya formatının hazırlanması

Aylık bordro icmallerinin ve raporlarının düzenlenmesi

Yıllık izin takibinin yapılması, izin karşılığının hesaplanması

Kıdem tazminatı karşılığının Türk ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanması

Aylık SGK bildirgelerinin ve listelerin hazırlanması; tahakkuklarının alınması

İşe giriş çıkış bildirimlerinin yapılması· İşten ayrılanlar için kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması

Aylık bordro işlemlerini etkileyecek İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikler konusunda bilgilendirme yapılması

Çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafazası

Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması

Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır