04.07.2019 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52

  1. Tarih 04/07/2019 Sayı KVK-52 / 2019-2 / Yatırım İndirimi - 38
 
 T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 52 
 
Konusu:Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi:./07/2019
Sayısı:KVK-52 / 2019- 2 / Yatırım İndirimi - 38
İlgili olduğu maddeler:Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/AGelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69İlgili olduğu kazanç türleri:Ticari Kazanç, Zirai Kazanç   
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir Duyurulur.  

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı V.Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır