19.04.2019 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ KILAVUZU

Başkanlığımızın yayınlamış olduğu GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ 1 Sıra No'lu
Genel Tebliğ gereği mükelleflerimize yardımcı olmak adına bu kılavuz hazırlanmıştır.Bilindiği gibi 7166 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde kapsamında beyannameler Çevre Bakanlığı tarafından değil; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

Kılavuzu incelemek için tıklayınız<<

Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Abaküs Denetim - Tüm Hakları Saklıdır